ข้อมูลติดต่อ:

ที่อยู่:

ห้องโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ
อาคาร 1 ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์โทรศัพท์:

0 2561 3480 ต่อ 103

081-8678819

เว็บไซต์:

compsy.soc.ku.ac.th

Facebook:

Compsyku

สถานที่:

โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน

สอบถามข้อมูล