หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 20 ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)


ประกาศโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 20

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

 

โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ  ขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าศึกษาในโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 20 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

        ***คลิกตรวจสอบรายชื่อ และกำหนดการ ที่นี่***