หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข่าว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2567


 • รับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) (XH62)    (คลิกดูรายละเอียด)   
       เรียนวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี  เวลา 18.00-21.00 น. และวันเสาร์เวลา 9.00-16.00 น. (นอกเวลาราชการ)

  กำหนดการ
  • รับสมัครถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2567
  • สอบสัมภาษณ์  :  วันที่ 27 ตุลาคม 2567
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  :  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

   กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่  มีข้อสงสัยในกรอกใบสมัคร สอบถามได้ที่โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ  โทร. 081-8678819

ติดต่อสอบถามที่ :  โครงการปริญญาโทสาขาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 1 ชั้น 1)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 2561 3480 ต่อ 103 , 0 2942 8931, 081- 8678819  หรือที่  http://compsy.soc.ku.ac.th หรือ Line id : 8678819

 

 • รับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคปกติ) (XH06)    (คลิกดูรายละเอียด)   
       เรียนในเวลาราชการ 9.00-16.00 น.

  กำหนดการ
  • รับสมัครถึงวันที่ 27 กันยายน 2567
  • สอบสัมภาษณ์  :  วันที่ 27 ตุลาคม 2567
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  :  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

   กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่  มีข้อสงสัยในกรอกใบสมัคร สอบถามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 02 561 3480 ต่อ 226 
   หรือโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ   โทร. 081-8678819