หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข่าว

ผศ.ดร. ทิพย์วัลย์ สุรินยา ให้สัมภาษณ์ในรายการ The Morning - นนทกฤชเจาะข่าวเช้า


ผศ.ดร. ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ให้สัมภาษณ์ในรายการ The Morning - นนทกฤชเจาะข่าวเช้า : กำลังใจให้ 13 ชีวิต

https://seeme.me/ch/goodmorningthailand/9n557k